فیلتر محافظ ممبران اینلاین خانگی تانک پک

فیلتر محافظ ممبران اینلاین خانگی تانک پک فیلتر محافظ ممبران با تصفیه مجدد فیزیکی آب از ورود هرگونه ناخالصی و ذرات معلق بسیار ریز که فیلترهای قبل قادر به حذف آن نبوده اند، آب را از ناخالصی های مخرب غشاء ممبران پاک می سازد. از فیلتر ممبران در برابر گل...