فیلتر قلیایی خانگی ALKALINE 2500 گالن

فیلتر قلیایی خانگی ALKALINE 2500 گالن فیلتر قلیایی (ORP filter) یکی از فیلترهای مکمل یا آپشنال دستگاه های تصفیه آب خانگی است و مصرف آن در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس پرکاربردتر است. این فیلتر عموما در مراحل انتهایی دستگاه نصب می شود و وظیفه دارد PH آب...