فیلتر قلیایی خانگی لایت واتر مدل IL-11Y-BIO-EZ

فیلتر قلیایی خانگی لایت واتر مدل IL-11Y-BIO-EZ فیلتری است که با افزایش سطح مواد معدنی موجود در آب، منجر به تولید آب قلیایی می شود. فیلتر قلیایی با افزودن یون های معدنی مختلف مانند سدیم، پتاسیم و منیزیم و همچنین آنتی اکسیدان های مختلف به آب باعث می شود آب...