فیلتر قلیایی تصفیه آب خانگی آلکالاین مدل ORP

فیلتر قلیایی تصفیه آب خانگی آلکالاین مدل ORP فیلتر قلیایی یکی از فیلترهای آپشنال یا افزودنی است که می توان آن را به دستگاه های تصفیه آب خانگی در مراحل انتهایی دستگاه اضافه کرد. این فیلتر بیشترین کاربرد را در سیستم های اسمز معکوس دارد و در سایر روش های...