اصول کار انواع فیلتر شنی

اصول کار انواع فیلتر شنی فیلتر شنی در صنعت تصفیه آب نقشی بسیار مهم دارد. در واقع از فیلتر شنی در اولین مرحله تصفیه آب جهت حذف ذرات معلق فیزیکی موجود در آب استفاده می کنند. ذرات سیلیس موجود در فیلتر شنی قادر هستند ذرات معلق موجود در آب را...