فیلتر رزینی تصفیه آب فیلتراسیون خانگی

فیلتر رزینی تصفیه آب فیلتراسیون خانگی فیلتر رزینی خانگی تشکیل شده از دانه های رزین تبادل یونی است. رزین های تبادل یون با آزاد کردن یون های موجود در خود و جذب یون های سخت درون آب منجر به تولید آب نرم و سبک خواهند شد. رزین ها موادی پلیمری...