فیلتر دوکاره مینرال و پست کربن خانگی فلاکستک

فیلتر دوکاره مینرال و پست کربن خانگی فلاکستک فیلتر های دوکاره عموما برای دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس که به صورت کیسی ساخته شده اند و فضای اشغالی محدود تری دارند انتخابی بسیار مناسب و ایده آل می باشد.زیرا با قرار دادن تنها یک فیلتر می تواند فرایند...