فیلتر اکسیژن ساز در تصفیه آب

فیلتر اکسیژن ساز در تصفیه آب دستگاه های تصفیه آب خانگی که به روش اسمز معکوس کار می کنند معمولا دارای شش مرحله هستند و طی شش مرحله آب ورودی را تصفیه می کند. اما می توان فیلتر های دیگری به دستگاه اضافه کرد و آن را ارتقاء داد مثل...