فیلتر اکسیژن ساز خانگی آکوا کریستال

فیلتر اکسیژن ساز خانگی آکوا کریستال فیلتر اکسیژن ساز یکی از فیلترهای آپشنال است که در بسیاری از دستگاه های تصفیه آب خانگی برای تولید آب اکسیژنه به کار برده می شود. فیلتر اکسیژن ساز نقشی در تصفیه و فیلتراسیون آب و حذف ناخالصی ها ندارد، بلکه با انجام واکنش...