فیلتر الیافی 1 میکرون فلاکستک

فیلتر الیافی 1 میکرون فلاکستک فیلترهای پیش تصفیه از جمله فیلتر الیافی با برندها و انواع بسیار مختلفی در بازار وجود دارند. اما لزوما تمامی فیلترها طبق استانداردهای لازم ساخته نشده اند و از کیفیت و دقت کافی برخوردار نیستند. فلاکستک (fluxtek) کمپانی تایوانی است که تحت لیسانس کشور آمریکا...