مقایسه فیلتر الیافی هوزینگی و اینلاین در دستگاه تصفیه آب

مقایسه فیلتر الیافی هوزینگی و اینلاین در دستگاه تصفیه آب فیلتر الیافی جزء فیلترهای پیش تصفیه در دستگاه تصفیه آب خانگی به حساب می آید و وظیفه دارد تا با حذف ذرات معلق و ناخالصی ها از ورود آنها به فیلترهای مراحل بعد و مسدود شدن زود هنگام آن ها...