فیلتر الیافی هوزینگی خانگی کلین پیور  5 میکرون

فیلتر الیافی هوزینگی خانگی کلین پیور  5 میکرون فیلتر الیافی هوزینگی خانگی کلین پیور 5 میکرون معمولا در اولین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی نصب می شود و نقش موثری در تصفیه آب دارد. این فیلتر با فیلتراسون و حذف جامدات معلق به حذف کدورت آب بسیار کمک...