فیلتر الیافی نیمه صنعتی جوی واتر مدل JW-PP-Slim

فیلتر الیافی نیمه صنعتی جوی واتر مدل JW-PP-Slim تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی اسمز معکوس در اولین مرحله دارای فیلتری به نام الیافی می باشند. فیلتر الیافی (pp) فیلتری است که در جهت تصفیه فیزیکی آب مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی این فیلتر قابلیت این...