فیلتر الیافی نخ تابیده 20 اینچ اسلیم سیلور

فیلتر الیافی نخ تابیده 20 اینچ اسلیم سیلور فیلتر الیافی نخ تابیده یکی از فیلترهای پیش تصفیه بسیار پرکاربرد است که از آن برای حذف جامدات معلق موجود در آب مانند گل و لای، شن و ماسه، خاک و جلبک مورد استفاده قرار می گیرد. این فیلتر تاثیر بسزایی در...