فیلتر الیافی شورآکوا sureaqua

فیلتر الیافی شورآکوا sureaqua یکی از فیلترهای مشترک که معمولا در تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی دیده می شود، فیلتر الیافی (pp) است. این قاعده در دستگاه های تصفیه آب خانگی شورآکوا (sure aqua) نیز وجود دارد و فیلتر الیافی یکی از مهم ترین فیلترهای این سیستم به شمار...