فیلتر الیافی سی سی کی C.C.K تصفیه آب

فیلتر الیافی سی سی کی C.C.K تصفیه آب : فیلتر الیافی (pp) اولین فیلتر در دستگاه های تصفیه آب خانگی است. که دارای سایزها و ابعاد گوناگونی می باشد که با توجه به نیاز خانگی، نیمه صنعتی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر الیافی در تصفیه آب ها...