فیلتر الیافی خانگی 5 میکرون پیور لایف (pure life)

فیلتر الیافی خانگی 5 میکرون پیور لایف (pure life) فیلتر الیافی اولین فیلتر اصلی سیستم های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است که عموما به صورت هوزینگی ارائه می شود، این فیلتر به عنوان اولین فیلتر در دستگاه های تصفیه آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. وظیفه تصفیه فیزیکی...