فیلتر الیافی خانگی یونیک هوزینگی

فیلتر الیافی خانگی یونیک هوزینگی فیلتر الیافی یکی از پر مصرف ترین فیلترهای تصفیه در دستگاه های تصفیه آب خانگی است و عموما به عنوان فیلتر شماره 1 در دستگاه به کار برده می شود. این فیلتر وظیفه تصفیه فیزیکی آب را بر عهده دارد و با حذف جامدات معلق...