فیلتر الیافی خانگی کلییر واتر 5 میکرون

فیلتر الیافی خانگی کلییر واتر 5 میکرون فیلتر الیافی از فیلترهای ارزان اما پر مصرف و بسیار کاربردی در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است. این فیلتر در اولین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی قرار می گیرد و وظیفه دارد تا آب را به لحاظ فیزیکی...