فیلتر الیافی خانگی لکس پیور Lex pure 5 میکرون

فیلتر الیافی خانگی لکس پیور Lex pure 5 میکرون فیلتر الیافی پر مصرف ترین و به نوعی ساده ترین فیلتر در تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی به حساب می آید و در اولین مرحله از سیستم وظیفه دارد تا آب ورودی را به لحاظ فیزیکی تصفیه نماید. به دلیل...