فیلتر الیافی خانگی آکوا فلو 5 میکرون

فیلتر الیافی خانگی آکوا فلو 5 میکرون فیلتر الیافی اولین فیلتری است که در انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی به عنوان پیش تصفیه و آماده سازی آب برای ورود به فیلترهای بعدی دستگاه به کار برده می شود. اهمیت انتخاب فیلتر الیافی در بهترین نوع در دستگاه های تصفیه...