فیلتر الیافی خارجی یخچال گلدن

فیلتر الیافی خارجی یخچال گلدن فیلتر الیافی عموما در تمامی سیستم های تصفیه آب در اولین مرحله قرار می گیرد. در مسیر آب ورودی به یخچال ها نیز فیلتر الیافی به عنوان اولین فیلتر قرار می گیرد و تاثیر بسزایی در تولید آب شفاف و با کیفیت بالاتر دارد. با...