فیلتر الیافی تصفیه آب هایجنیک

فیلتر الیافی تصفیه آب هایجنیک فیلتر الیافی تصفیه آب هایجنیک یا همان هایژنیک (Hygienic) یکی از فیلترهای تصفیه آب است که در مرحله ی اول از دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد. این فیلتر به صورت هوزینگی طراحی شده است و برای اینکه بتواند فرآیند فیلتراسیون را انجام دهد...