فیلتر الیافی اسلیم نیمه صنعتی  c.c.k مدل SC-20-5

فیلتر الیافی اسلیم نیمه صنعتی  c.c.k مدل SC-20-5 سی سی کی (c.c.k) از پرآوازه ترین و به نام ترین سازندگان دستگاه ها و انواع فیلترهای تصفیه آب خانگی و نیمه صنعتی است که با فعالیت گسترده و البته موثر توانسته است به جایگاهی ویژه در این صنعت عظیم دست یابد...