انواع مختلفی از اتصالات مورد استفاده در فیلترهای تصفیه آب

انواع مختلفی از اتصالات مورد استفاده در فیلترهای تصفیه آب اتصالات دستگاه های تصفیه آب چه خانگی و چه نیمه صنعتی وظیفه دارند که شیلنگ های تصفیه را به فیلترها و قطعات تصفیه متصل نماید. این اتصالات می توانند مهره ای و یا فیتینگی باشند و در انواع مختلف جهت...