فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CBC-10-10

فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CBC-10-10 فیلتر کربن بلاک خانگی c.c.k مدل CBC-10-10 یکی از فیلترهای کارتریجی است که در تمامی دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. طراحی این فیلتر به صورت کارتریجی است یعنی درون هوزینگ های تصفیه آب خانگی قرار...