فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا پرو مدل UDF-10-B

فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا پرو مدل UDF-10-B فیلتر کربن اکتیو گرانول آکوا پرو مدل UDF-10-B یکی از فیلترهای اصلی دستگاه های تصفیه آب خانگی به حساب می آید. فیلترهای کربنی در حالت کلی وظیفه دارند تا آب را به لحاظ شیمیایی تصفیه کنند ذرات کربنی که درون این فیلتر...