فیلتر الیافی خانگی سوفیلتر مدل SC-10-5

فیلتر الیافی خانگی سوفیلتر مدل SC-10-5 در اولین مرحله از دستگاه های تصفیه آب خانگی به منظور تولید آب شفاف و حذف ذرات معلق و غیر محلول از فیلتری به نام الیافی استفاده می کنند. فیلتر الیافی با حذف جامدات معلق درون آب به تولید آب شفاف بسیار کمک می...