فیلتر ممبران خانگی آکوا پرو مدل TW30-1812-75

فیلتر ممبران خانگی آکوا پرو مدل TW30-1812-75 ممبران به عنوان اصلی ترین فیلتر دستگاه تصفیه آب خانگی اسمز معکوس، باید در بهترین نوع و کیفیت انتخاب شود. از آنجایی که بار اصلی تصفیه آب بر عهده فیلتر ممبران است پس دقت و کیفیت آن ارتباط مستقیمی با کیفیت آب خروجی...