زمان تعویض فیلتر ممبران به چه عواملی بستگی دارد ؟

زمان تعویض فیلتر ممبران به چه عواملی بستگی دارد ؟ فیلتر ممبران اصلی ترین مرحله تصفیه را در سیستم تصفیه آب به روش اسمز معکوس انجام می دهد. فیلتر ممبران با دقت بسیار بالایی آب ورودی را تصفیه می کند و دارای راندمان کاری بالایی است. اما سرویس و نگه...