برچسب: سیکل پرکن نمک

سیکل های شیرهای موای رانکسن

سیکل های شیرهای موای رانکسن

سیکل سرویس (Service) آب سخت از ورودی A به داخل چند راهه وارد شده از طریق مجرای محیطی دور گلوئی آن و پس از عبور از آب پخش بالائی به داخل منبع سختی گیر وارد شده و بر روی ستون رزین ریخته می شود تا تصفیه گردد سپس از طریق...

مزیت های عملیاتی و پروسسی شیرهای موای رانکسن

مزیت های عملیاتی و پروسسی شیرهای موای رانکسن

این شیرها برخلاف شیرهای سابق که دارای 3 سیکل بوده اند دارای 5 سیکل عملیاتی می باشند که عبارتند از : 1) سیکل بهره برداری یا سرویس (In Serve) 2) سیکل شست شو معکوس (Back Wash) 3) سیکل احیا (Regeneration) 4) سیکل پرکن نمک یااسید(Bring refill) 5)سیکل شست شو سریع(Fast...