برچسب: سیستم RO

مدل‌های انتقال و  پلیمرهای اساسی ممبرین ها

مدل‌های انتقال و پلیمرهای اساسی ممبرین ها

ممبرین ها برای فهمیدن عملیات بهره‌برداری از یک سیستم RO ، داشتن شناختی بنیادی از مدل‌های تئوری گوناگون جهت توضیح در مورد حرکت مواد حل‌شده و آب از میان یک غشاء‌RO  ضروری است. به‌وسیله‌ی درک چگونگی انتقال مواد حل شده و آب از میان ممبرین ، اصلاحات مناسبی برای پلیمرهای...

کاربرد لامپ های UV در ضدعفونی کردن آب

کاربرد لامپ های UV در ضدعفونی کردن آب

کاربرد لامپ های UV در ضدعفونی کردن آب  در منازل، رستوران ها، هتل ها، کشتی ها و …   در صنایع شستشوی مواد غذایی ( جهت شستشوی سبزیجات، میوه، ماهی، غذاهای دریایی که قبل از بسته بندی باید با آب عاری از هرگونه میکروارگانیسم شسته شوند )    صنایع نوشابه سازی   صنایع...