فواید استفاده از ازون در تصفیه آب استخرها

اوزون آ ب سالم ، شفاف و کریستال گونه برای استخر های شنا تهیه می کند. اوزون می تواند در استخرهای خصوصی و شهرداری ، شهری یاعمومی استفاده شود.   فوائد فوق العاده ای در رابطه با سلامتی انسان با سیستم اوزون وجود دارد، اما یکی از مهمترین فوائد استخرها ی...