فیلتر مینرال خانگی تک مدل MINERAL BALL

فیلتر مینرال خانگی تک مدل MINERAL BALL هدف اصلی استفاده از دستگاه تصفیه آب خانگی در منازل تامین آبی گوارا، سالم و عاری از هرگونه آلودگی و آلاینده است. فرآیند تصفیه آب توسط فیلترها صورت می گیرد. حتی فیلترهای افزودنی در صورتی که کیفیت لازم را نداشته باشند می توانند...