نحوه ی تعویض فیلتر پست کربن وتک  vetec

نحوه ی تعویض فیلتر پست کربن وتک  vetec  فیلتر پست کربن وتک در مرحله ی پنج دستگاه تصفیه آب خانگی قرار می گیرد و وظیفه ی حذف بو، رنگ و طعم نامطبوع آب ذخیره شده از مخزن را دارد. فیلتر پست کربن وتک (vetec) چون فقط از نوع خطی بوده...