فیلتر مینرال خانگی 1800 گالن آرتک

فیلتر مینرال خانگی 1800 گالن آرتک فیلتر مینرال در دستگاه های تصفیه آب خانگی فیلتراسیون کاربردی ندارد و بیشترین موارد مصرف آن در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس است. زیرا سیستم های اسمز معکوس دقت بسیار بالایی در تصفیه آب دارند و آب خروجی از آنها تقریبا خالص...