فیلتر محافظ ممبران خانگی آکوا کلییر new design2020

فیلتر محافظ ممبران خانگی آکوا کلییر new design2020 فیلتر ممبران اصلی ترین فیلتر تصفیه آب است که در چهارمین مرحله از دستگاه ها قرار می گیرد و به عنوان قلب تپنده دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس شناخته می شود. این فیلتر نسبت به ذرات معلق و جامدات غیر...