فیلتر الیافی خانگی 5 میکرون آکوا لاین

فیلتر الیافی خانگی 5 میکرون آکوا لاین فیلتر الیافی از فیلترهای پیش تصفیه اصلی در دستگاه های تصفیه آب خانگی است و اولین فیلتری است که آب با عبور از آن فرآیند تصفیه را شروع می کند. این فیلتر وظیفه تصفیه فیزیکی آب را بر عهده دارد و با حذف...