فیلتر ممبران خانگی CSM مدل RE-1812-50

فیلتر ممبران خانگی CSM مدل RE-1812-50 فیلتر ممبران به عنوان چهارمین فیلتر در مرحله چهارم دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس نصب می شود و اصلی ترین مرحله تصفیه آب را برعهده دارد. فیلترهای قبل از ممبران به عنوان پیش تصفیه آب را برای ورود به ممبران آماده می...