گرفتگی فیلتر ممبران تصفیه آب و رفع آن

گرفتگی فیلتر ممبران تصفیه آب و رفع آن یکی از بزرگترین مشکلاتی که همواره در دستگاه های تصفیه آب به روش اسمز معکوس دیده می شود، گرفتگی فیلتر ممبران می باشد. گرفتگی ممبران به دلیل رسوب بستن مواد آلی و انواع آلاینده ها که در آب ورودی موجود می باشند...