مراحل راه اندازی فیلترهای شنی تحت فشار

مراحل راه اندازی فیلترهای شنی تحت فشار فیلترهای شنی مخازنی استوانه ای شکل می باشند که جهت حذف ذرات معلق و آلاینده های موجود در آب به کار برده می شوند. مراحل راه اندازی فیلتر شنی در اولین مرحله از راه اندازی فیلتر شنی ابتدا لوله های ورودی و خروجی...