مراحل راه اندازی فیلترهای سختی گیر رزینی

مراحل راه اندازی فیلترهای سختی گیر رزینی از فیلترهای سختی گیر جهت پایین آوردن  TDS آب استفاده می شود و تاثیر چشمگیری در کاهش سختی آب دارد. رزین های موجود در سختی گیرها فرآیند جذب مواد آلی را بر عهده دارند و این چنین سبب پایین آمدن سختی آب می...