مزایای استفاده از سیستمUV

معرفی سیستم های اشعه   UV امروزه در روش های تصفیه و ضدعفونی کردن آب ها، از دستگاه های مولد پرتو UV به فراوانی برای حذف و بی اثر کردن میکروارگانیسم های موجود در آب استفاده می شود. این روش برای حذف و نابودی میکروب ها و ضدعفونی کردن مواد،...