فیلتر کربن اکتیو گرانول نیمه صنعتی 20 اینچ جامبو C.C.K

فیلتر کربن اکتیو گرانول نیمه صنعتی 20 اینچ جامبو C.C.K : فیلتر کربن اکتیو گرانول در دومین مرحله در دستگاه های تصفیه آب قرار می گیرد. فیلتر کربن اکتیو گرانول به صورت کلی وظیفه دارد تا طعم، بو، مزه و رنگ نامطبوع آب ورودی را از بین ببرد. این فیلتر...