فیلتر مینرال دستگاه تصفیه آب آکوا پیور aqua pure 

فیلتر مینرال دستگاه تصفیه آب آکوا پیور aqua pure : فیلتر مینرال (mineral) در مرحله ی ششم دستگاه تصفیه آب قرار می گیرد و معمولا به صورت اینلاین (خطی) می باشد. بعد از اینکه آب از فیلتر مرحله چهارم یعنی فیلتر ممبران عبور می کند ، سختی آب ( TDS) به...