توضیحات فیلترهای دستگاه تصفیه آب پیوریتک

     توضیحات فیلترهای دستگاه تصفیه آب پیوریتک     – فیلتر اول تا سوم : حذف رسوبات ، کلر اضافی ، گل و لای ، لجن ، شن و ماسه ،       گچ و آهک ، شوری آب ، و سایر مواد معلق     – فیلتر چهارم : حذف آلودگی های...