مشخصات دستگاه تصفیه آب ARTEC PURE

یک دستگاه تصفیه آب خانگی زیر سینکی می باشد که دارای 6 مرحله تصفیه می باشد که توسط روش نوین اسمز معکوس RO تمام املاح مضر و نیترات را حذف می کند. مشخصات دستگاه تصفیه آب ARTEC PURE : دارای شاسی است که تمام فیلترها بر روی آن سوار است...