فیلتر کربن بلاک (CTO) دستگاه تصفیه آب آکوا پیور aquapure

فیلتر کربن بلاک (CTO) دستگاه تصفیه آب آکوا پیور aquapure: فیلتر کربن بلاک سومین فیلتر دستگاه تصفیه آب است که تکمیل کننده مراحل قبل یعنی فیلترهای الیافی و کربن اکتیو گرانول می باشد. در واقع آخرین فیلتر بخش پیش تصفیه دستگاه است . فیلتر کربن بلاک را نیز به فیلتر...