خواص فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب

خواص فیلتر قلیایی دستگاه تصفیه آب آب شرب خانگی توسط انحلال برخی از مواد شیمیایی و آلاینده ها حالت اسیدی به خود می گیرد. در دستگاه تصفیه آب فیلتری به نام فیلتر قلیایی وجود دارد که توان حذف اسیدیته آب را دارد و می تواند آب را از حالت اسیدی...