هوزینگ ممبران داینامیس مدل پرو

هوزینگ ممبران داینامیس مدل پرو فیلتر ممبران مهم ترین و اصلی ترین فیلتر در دستگاه تصفیه آب می باشد که سیستم تصفیه در آن ها اسمز معکوس است.فیلتر ممبران اصلی ترین مرحله تصفیه را با دقت بسیار بالا انجام می دهد و درون محفظه ای به نام هوزینگ قرار می...